طراوت

دیدن تان، شنیدن تان، همراهی تان، غنیمتی است.

هرگز دوست ندارم، آن گونه که کوندرا اولیس را تعبیر می کند، بازگشت را، آشتی با محدودیت زندگی بپندارم. دوست دارم بازگشت نیز، حرکتی رو به آینده باشد.

حرکتی به سمت تراشیده شدن و زلال شدن. حرکتی به سمت طراوت بیشتر.
چه قدر سرزنده تر هستم امروز... 

/ 0 نظر / 21 بازدید