برای میلاد آزاده بانوی همیشه عزیزم

آزاده عزیز و مهربان،

بهترین دوست و همسفر زندگی ام، برای ات روزان و شبان شادمانه و سرمستانه ای آرزو می کنم در سفر پیش رو به گرد خورشید تابان. باشد که همواره دلت گرم به پرتوهای سوزان حقیقت و راستی باشد و چشمانت، نگران بر گستره ی زیبایی های جهان.

 

جشن تولد، اگر یادبود آن چه گذشته و آرزوی آن چه که می آید نیست، چه چیز دیگری خواهد بود. امیدوارم که پرونده سال گذشته را خوب جمع و جور کرده باشید. سالی که با تمام دشواری هایش، پربار بود.

سال پربارتر و زیباتری پیش پاهای نازنین ات عزیزم،

 

/ 0 نظر / 28 بازدید